قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / عطار / تذکرة الأولیاء

تذکرة الأولیاء

ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه

ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه   عطار » تذکرة الأولیاء   آن حجت اهل معاملت آن برهان ارباب مشاهدت آن امام اولاد نبی آن گزیده احفاد علی آن صاحب باطن و ظاهر ابوجعفر محمد باقر رضی الله عنه به حکم آنکه ابتداء این طایفه از جعفر صادق کرده شد …

توضیحات بیشتر »

ذکر شیخ ابوالفضل حسن

ذکر شیخ ابوالفضل حسن   عطار » تذکرة الأولیاء   آن حامل امانت آن عامل دیانت آن عزیز بی‌زلل آن خطیر بی‌خلل آن سوخته حب الوطن شیخ ابوالفضل حسن رحمةالله علیه یگانهٔ زمان بود و لطیف جهان و در تقوی و محبت و معنی و فتوت درجهٔ بلند داشت و …

توضیحات بیشتر »

ذکر شیخ ابوسعید ابوالخیر

ذکر شیخ ابوسعید ابوالخیر   عطار » تذکرة الأولیاء   آن فانی مطلق آن باقی برحق آن محبوب الهی آن معشوق نامتناهی آن نازنین مملکت آن بستان معرفت آن عرش فلک سیر قطب عالم ابوسعید ابوالخیر قدس الله سره پادشاه عهد بود بر جمله اکابر و مشایخ و از هیچکس …

توضیحات بیشتر »

ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه

ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه   عطار » تذکرة الأولیاء   آن محتشم روزگار آن محترم اخیار آن کعبهٔ مروت آن قبلهٔ فتوت آن اساس خردمندی شیخ ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه یگانهٔ عهد و معتبر اصحاب بود و در تمکین قدمی راسخ داشت و در ورع و معرفت شأنی عظیم …

توضیحات بیشتر »

ذکر ابوالقاسم نصر آبادی رحمة الله

ذکر ابوالقاسم نصر آبادی رحمة الله   عطار » تذکرة الأولیاء   آن دانای عشق و معرفت آن دریای شوق ومکرمت آن پختهٔ سوخته آن افسردهٔ افروخته آن بندهٔ عالم آزادی قطب وقت محمد نصر آبادی علیه الرحمه سخت بزرگوار بود در علو حال و مرتبه بلند داشت و سخت …

توضیحات بیشتر »

ذکر شیخ ابوعثمان مغربی رحمةالله علیه

ذکر شیخ ابوعثمان مغربی رحمةالله علیه   عطار » تذکرة الأولیاء   آن ادب خوردهٔ ریاضت آن پروردهٔ عنایت آن بیننده انوار طرایق آن دانندهٔ اسرار حقایق آن به حقیقت وارث نبی شیخ وقت عثمان مغربی رحمةالله علیه از اکابر ارباب طریقت بود و ازجملهٔ اصحاب ریاضت و در مقام …

توضیحات بیشتر »

ذکر ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه

ذکر ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه   عطار » تذکرة الأولیاء   آن قبله امامت آن کعبه کرامت آن مجتهد طریقت آن منفرد حقیقت آن آفتاب متواری شیخ عالم ابوالعباس سیاری رحمةالله علیه از ائمه وقت بود و عالم بعلوم شرایع و عارف به حقایق و معارف و بسی شیخ …

توضیحات بیشتر »

ذکر شیخ ابو اسحق شهریار کازرونی

ذکر شیخ ابو اسحق شهریار کازرونی   عطار » تذکرة الأولیاء   آن متقی مشهور آن منتهی مذکور آن شیخ عالم اخلاص آن محرم حرم خاص آن مشتاق بی‌اختیار ابواسحق شهریار رحمةالله علیه یگانهٔ عهد بود ونفسی موثر داشت و سخنی جان گیر و صدقی بغایت و سوزی بی‌نهایت و …

توضیحات بیشتر »

ذکر شیخ ابوالحسن حصری رحمةالله علیه

ذکر شیخ ابوالحسن حصری رحمةالله علیه   عطار » تذکرة الأولیاء   آن عالم ربانی آن حاکم حکم روحانی آن قدوهٔ قافلهٔ عصمت آن نقطهٔ دایرهٔ حکمت آن محرم صاحب سری شیخ ابوالحسن حصری رحمةالله علیه شیخ عراق بود و لسان وقت و حالی تمام داشت و عبارتی رفیع بصری …

توضیحات بیشتر »

ذکر شیخ علی رودباری رحمةالله علیه

ذکر شیخ علی رودباری رحمةالله علیه   عطار » تذکرة الأولیاء   آن رنج کشیده مجاهده آن گنج گزیده مشاهده آن بحر حلم و دوستداری شیخ علی رودباری رحمةالله علیه رحمة واسعة از کاملان اهل طریقت بود و از اهل فتوت و ظریفترین پیران و عالمترین ایشان به علم حقیقت …

توضیحات بیشتر »